Ohrožené části domu
Balkon nebo lodžieDílnaDveře do bytuGarážChodbaKolárnaPlášť budovyProstory vně budovPřipojení energiePřístupy k domuPřízemní oknaSchodištěSchránkySklepní oknaSklepyStromy a keřeVenkovní osvětleníVchodové dveřeVýtahZadní vchod

Nacházíte se v sekci: Oblasti bezpečnosti » Okenní prostory a prosklené plochy

Okenní prostory a prosklené plochy

Při ochraně okenních prostorů a prosklených ploch zejména v přízemí a nižších patrech objektů je nutno věnovat pozornost zejména těmto komponentům: rámu, okenním překladům a parapetům, okenním křídlům, závěsům, sklu, uzávěrům a kování, okenicím, mřížím, roletám, žaluziím a panelům.

Rám - musí být dobře uchycen do ostění dostatečně dlouhými kovovými skobami (není přípustné, aby jeho poloha byla zajištěna pouze dřevěnými klíny). Kromě dřeva se k výrobě rámů používají i kovové svařené profily.

Okenní překlady a parapety - musí být precizně vyzděny až k rámu, aby nevznikla žádná mezera mezi zdí a oknem.

Okenní křídla - celá konstrukce okenního křídla musí být pevná v krutu, jinak hrozí nebezpečí prasknutí skla. Má-li okno velkou plochu, doporučujeme jeho konstrukci dělit svislými sloupci nebo vodorovnými poutci.

Závěsy - musí být pevně a bezpečně uchyceny jak v rámu, tak i v okenním křídle (na kov přivařené, na dřevo zadlabané a fixované vruty).

Sklo - samotné sklo je neslabším místem okenního prostoru. Běžně používané ploché sklo tažené nebo tabulové sklo plavené nezajišťuje dostatečnou ochranu. Pro zvýšení bezpečnosti prosklených ploch doporučujeme používat výhod bezpečnostních folií a bezpečnostních vrstvených nebo tvrzených skel.

Okenice - ke zvýšení ochrany oken zejména u rekreačních objektů se používají okenice, které se dělí podle konstrukce (otevírací, odnímatelné), umístění (vnitřní, vnější), uzávěru (uzamykací, uzavírací) a materiálu (dřevěné, plechové).

Mříže pevné - do rizikových okenních prostorů v přízemí je vhodné montovat především mříže pevné. Základním požadavkem na tento typ mříží je:

  • Pevnost (mříže se nesmějí prohnout a tyče mříží roztáhnout). Spoje tyčí (prutů a příčníků) nesmějí být rozebíratelné. Nejlepší spojení tyče je svarem.
  • Ukotvení (většinou jsou do zdi zasazeny přímo pruty a příčníky mříže). Aby mříž mohla odolat vytržení, je žádoucí, aby byla hloubka ukotvení okolo 14 cm.
  • Velikost ok mříží musí zamezit prolézání. Vzdálenost mezi vertikálními pruty má být proto 10 cm a největší vzdálenost mezi horizontálními příčníky 20 cm. Minimální průřez se doporučuje 3,2 cm2.

U odnímatelných a otevíracích mřížích je třeba věnovat pozornost i závěsům a pochopitelně i uzamykacím systémům. Závěsy musí být masivní a zajištěné jako u bytových dveří proti vysazení, uražení a odřezání. Uzamykací systém musí být též bezpečnostní. Použijete-li u otevíracích nebo odnímatelných mříží petlice a visací zámky, musí i tyto prvky splňovat bezpečnostní kritéria. Petlice se nesmí dát utrhnout a visací zámek musí být zabezpečen proti uražení a přepilování. (Pro visací zámky platíČSN EN 12320, doporučujeme bezpečnostní třídu 2 a vyšší).

K navíjecím mřížím u oken je třeba použít bezpečnostní uzamykací systém.

U posuvných a navíjecích mříží jsou dalším důležitým konstrukčním prvkem vodící lišty. Musí být řádně ukotvené do podkladu nebo zdiva (jako rám okna), nesmějí se dát vypáčit ani deformovat. Lišty musí mít dostatečnou hloubku vodící drážky, aby nemohlo dojít k vypáčení a vysunutí mříže mimo lištu. Totéž platí pro rolety a žaluzie.

Rolety - ochranné rolety neposkytují z hlediska bezpečnosti takovou ochranu zasklených prostor jako mříže, ale jejich přítomnost může pro pachatele znamenat jistou komplikaci. Rolety mohou být z plastu, hliníku či oceli. Rolety jsou navíjecí s provedením na elektrický či ruční pohon. Hliníkové rolety se montují dovnitř. U venkovních rolet by měl být namontován alespoň jeden bezpečnostní zámek. Mnohdy, se jen s obtížemi rozlišuje, zda jde ještě o mříž či o roletu.

Žaluzie - mají za funkci chránit zájmový prostor proti slunci a nežádoucímu nahlížení do bytu. Konstrukce žaluzií, jejich vedení, navíjecí buben i ovládání jsou stejné jako u rolet. Liší se pouze materiálem lamel - jsou podstatně lehčí.

Panely - účinnou bezpečnostní ochranu představují zasouvací panely, které mohou pokrývat celoplošně chráněný prostor. Jsou většinou dřevěné, kovové nebo z vrstveného skla (i neprůstřelného). Instalace a umístění těchto panelů může být vnitřní nebo vnější. Panely jsou ideálním prostředkem k zajištění prostorů s velkou skleněnou plochou a všude tam, kde použití mříží je z nějakého důvodu obtížné nebo neestetické.